Quan điểm của Albert Einstein về Phật Giáo

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vươt lên Thượng đế của cá nhân, tránh giáo điều cùng lý thuyết...

Chúa Jesu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn

Chúa Jesu và Phật Thích Ca ai mạnh hơnMọi người hay hỏi chúa Jessu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn. Không có mạnh hay yếu, chỉ có cấp...

[Wall of text but important] Thực hành Reiki

 Gửi tặng đến những anh chị em đang thực hành Reiki. Những người đang tìm hiểu về Reiki. Những người hứng thú với tâm linh và năng lượng Vũ...

Thơ về cô Bơ Bông – Cô Bơ Thác Hàn

 Thơ về cô Bơ Bông - Cô Bơ Thác HànNgười phàm nói ghế cô rằng🙏🏻Ghế cô bơ thoải bao h hạnh phúc🙏🏻Nhưng rằng cô bơ anh linh🙏🏻Sông sâu nước...

Động tác lạy phật hàm chứa nguyên lý y học thâm sâu

 Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn nghĩ lễ Phật chỉ là một hành động bày tỏ lòng cung kính cũng như để sám hối nghiệp chướng, điều phục...

Sự nghi ngờ trong Thiền Định là thái độ rất cần thiết!

Trong truyền thống thiền tập, các thiền sinh phải tự biết đặt nghi vấn về chính phiền não của mình hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt...